Pogoji poslovanja

1. Splošno

V splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine BioSinhron (v nadaljevanju: spletna trgovina) so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini, ki jo upravlja podjetje BioSinhron d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik), registrirano za opravljanje prodaje prek spleta. Spletna trgovina omogoča nakup medicinskih pripomočkov, prek spletnega naslova: www.biosinhron.com

Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

2. Opredelitev pojmov v spletni trgovini

V spletni trgovini uporabljamo naslednje pojme:

Uporabnik spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.
Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka hitrega nakupa.
Naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini.

3. Naročilo

V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu. Naročilo lahko izvede fizična oseba.

Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda (pritisne v blagajni gumb „kupite sedaj“), takoj zatem pa prejme elektronsko obvestilo ponudnika o uspešni oddaji naročila. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je začela odprema. Naročilo bo potrjeno in odpremljeno najkasneje v 2-5 delovnih dneh po oddaji naročila. Ko je skupni znesek naročila nakazan na tekoči račun ponudnika, je naročilo plačano.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti. V primeru napake lahko kupec naročilo v času do prejema elektronskega obvestila o potrditvi in odpremi naročila prekliče brez dodatnih stroškov.

Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne.Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Pogodba o nakupu je shranjena pri ponudniku, registrirani uporabnik pa lahko do nje kadar koli dostopa tudi prek svojega uporabniškega računa v spletni trgovini. V vsakem primeru pa lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte: info@biosinhron.com .

4. Postopek sklenitve pogodbe

4.1 Koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe

Na voljo do sklenitve kupoprodajne pogodbe so naslednji koraki:
 • Iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov spletne trgovine
 • Izbor izdelka ali izdelkov v spletni trgovini
 • Dodajanje izbranega izdelka v košarico
 • Izbor količine izdelka za nakup v nakupovalno košarico
 • Pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini
 • Podatki o kupcu
 • Dodaja naslova
 • Pregled naročila z morebitnimi stroški dostave
 • Potrditev in oddaja naročila in s tem zaključek nakupa

4.2 Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Pred zaključkom in oddajo naročila je uporabniku, v tem primeru kupcu, omogočeno, da:
 • Vidi in pregleda, katere izdelke in izbral in dodal v košarico
 • Vidi in pregleda ceno posameznega izdelka in skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka
 • Ceno in količino vseh izbranih izdelkov
 • Spreminja količino izbranih izdelkov
 • Odstrani izdelke iz košarice
 • Vsa naročila se v elektronski obliki hranijo pri ponudniku.

5. Cene

Vse cene so v hrvaških kunah (HRK) preračunate v evre (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV na Hrvaškem je 25%), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni trgovini. Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora uporabnik ponudnika o tem predhodno obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je konkludentno (molče) sprejel ceno iz končnega obračuna in pri ponudniku ne uveljavlja naknadnega ugovora. Ponudnik se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni trgovini.

Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.

6. Možnosti plačila

V spletni trgovini so na voljo 2 možnosti plačila:

Plačilo po povzetju: kupec plača kupnino poštnemu uslužbencu ob prevzemu blaga.

Neposredna bančna transakcija:

7. Dostava

Za Slovenijo dostavo opravlja Pošta Slovenije.

Ne glede na višino nakupa so stroški dostave za kupce v Sloveniji 5,00 EUR.

8. Dobavni roki

Dostava: Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma 2–5 delovnih dni. Za izdelke, ki trenutno niso zalogi, je dobavni rok naveden pri izdelku (približno 1 teden). Če je treba izdelke naročiti in je rok dobave daljši od 14 delovnih dni, ponudnik o tem predhodno obvesti kupca z elektronskim sporočilom.

9. Vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločite. To sporoči na e-naslov:info@biosinhron.com. Pri tem potrošnika bremenijo le stroški vračila blaga.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom. Kupec mora podjetje o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. V primeru odstopa od pogodbe bo podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnilo vsa prejeta plačila.

Vrnitev plačila lahko zadržimo do prejema vrnjenega blaga oz. do prejema dokazila, da ste blago poslali nazaj.

Če je potrošnik blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Priložen mora biti račun. Čeprav to ni obvezno, bomo veseli navedbe razloga za vračilo. Ponudniku ni treba sprejeti blaga in s tem odstopa kupca od pogodbe (ter posledično vračila kupnine), če sta blago ali njegova embalaža poškodovana ali se je njegova količina zmanjšala.

V primeru reklamacije nam enostaven postopek vračanja artiklov zagotavlja prijetno izkušnjo kupcev pri spletnih nakupih. Če vam blago ne ustreza, nas morate o vaši reklamaciji obvestiti v roku 14 dni od prejema pošiljke. Blago mora biti vrnjeno v roku 30 dni od datuma vložitve vaše reklamacije. Izdelke vrnete na naslov podjetja, ki je naveden spodaj. O svoji nameri nas obvestite na narocilo@vitavera.si. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Izdelki morajo biti vrnjeni v originalni embalaži z deklaracijo in ne smejo biti poškodovani, umazani, vidno rabljeni itd. Obvezno mora biti priložen originalen račun in vsa dokumentacija. Stroške vračila pošiljke plača kupec. Če bodo izpolnjeni vsi pogoji, vam bomo v 14 dneh vrnili kupnino v vrednosti nakupa vrnjenih izdelkov ali po želji zamenjali artikel. Stroškov poštnine ne vračamo in niso predmet reklamacije. V kolikor je paket bil dostavljen brez obračunane poštnine/dostavnine, se od zneska vračila odšteje 5€ bruto. Po preteku 14-dnevnega roka od prevzema vračilo blaga ni več mogoče.

Vračilu blaga je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa.

Kupec lahko blago vrne tako, da poštno pošiljko pošlje na spodnji naslov ponudnika, pri čemer stroške vračila blaga krije kupec.

BioSinhron d.o.o.
Muhvić Antuna 52
51303 Plešce

ali pa

Poštno ležeče
Osilnica 11
1337 Osilnica
(Za BioSinhron d.o.o.)

V primeru zamenjave blaga, ki ni posledica reklamacije, kupec krije vse stroške povezane s tem, to je stroške vračila blaga, stroške ponovnega pošiljanja blaga in morebitno razliko v ceni.

10. Reklamacija

Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini. Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov: info@biosinhron.com, vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Ponudnik bo v 5 delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in mu sporočil, kako bo potekal postopek obravnave reklamacije.

11. Reševanje sporov

Kupec se v primeru napak pri pošiljanju ali na dobavljenem blagu obrne najprej na prodajalca neposredno, s pritožbo. Prodajalec nato, v primernem času, glede na naravo problema, kupcu odgovori tako, da pritožbo zavrne ali potrdi ter ponudi možne rešitve zadeve.

V kolikor stranki spora ne moreta rešiti preko pritožbe, z medsebojnim sporazumevanjem, je za spore pristojno sodišče ustrezne pristojnosti na Reki (Hrvaška).

12. Odgovornost

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletne trgovine in vanje vključenih vsebin. Ponudnik si prizadeva predstaviti čim bolj točne in posodobljene podatke, pri čemer pa ne izključuje morebitnih nenamernih napak glede cen, dobavnih rokov, opisov izdelkov ipd. v spletni trgovini in zanje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti. Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga. Fotografije izdelkov so simbolične in morda ne odražajo dejanskega stanja.

13. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

14. Obdelava in hramba podatkov

igrah, naročilu na e-novice ali opravljanju spletnih nakupov, uporabnik dovoljuje podjetju BioSinhron d.o.o. in pogodbenemu obdelovalcu, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju BioSinhron d.o.o.., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva podjetja BioSinhron d.o.o. ter povezanih poslovnih subjektov.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Navedene podatke lahko podjetje BioSinhron d.o.o. in pogodbeni obdelovalec, obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Želimo vam prijetno nakupovanje v spletni trgovini BioSinhron!