NAGRADNA IGRA BIOSINHRON
nagradna igra

S temi pravili nagradne igre so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre ”BIOSINHRON poskrbi za življenje brez bolečin!”, ki jo organizira BioSinhron d.o.o.

Muhvić Antuna 52, 51303 Pleščce, ID za DDV: HR-50950312  (v nadaljevanju Biosinhron ali organizator).

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

 • 1.člen: ORGANIZATOR

Organizator in izvajalec nagradne igre je Biosinhron d.o.o.

 

 • 2.člen: KDO LAHKO SODELUJE?

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan začetka nagradne igre stare 18 let ali več. Osebe, zaposlene pri organizatorju  in izvajalcu nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/izvenzakonski partner, otroci, bratje/sestre) in druge pravne ali fizične osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki sprejmejo Pravila in pogoje nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse Pravila in pogoje v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na spletni strani biosinhron.si. Kot sodelovanje se šteje, da je udeleženec nagradne igre na nagradnem listu vpisal osebne podatke.

V Pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

 • 3.člen: TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 1.2.2019 od 09:00 do vključno 21.2.2019 do 23:59. Namen nagradne igre je promocija izdelkov BIOSINHRON.

 

 • 4.člen: KAKO SODELOVATI?

V času, ki je določen v tretji točki teh pravil, je v nagradni igri mogoče sodelovati na naslednji način:

 • Izpolniti je potrebno prijavnico preko facebooka,
 • Všečkati in deliti objavo
 • Zapisati SODELUJEM v komentar

Prepovedan je večkratni vpis podatkov za isto osebo. V primeru ugotovitve večkratnega vpisa na eno osebo, se to osebo iz nagradne igre izključi.

 

 • 5.člen: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad vsebuje:

 • BIOSINHRON PORTABLE
 • BIOSINHRON SIMAG
 • BIOSINHRON WONDERSTEP

Maloprodajna vrednost nagrade je 303,00 €.

Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

 • 6.člen: POTEK NAGRADNE IGRE in IZBOR NAGRAJENCEV

Nagradna igra poteka od 1.2.2019 od 9:00 do vključno 21.2.2019 do 23.59 preko facebooka. Žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija, ki bo o poteku žrebanja vodila zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

Komisija bo preverila, ali je nagrajenec sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili in pogoji. V primeru, da se njegova prijava proglasi kot neveljavna, se izžreba novi nagrajenec.

Z vpisom podatkov in podpisom se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Biosinhron. Prav tako se s podpisom izrecno strinja in soglaša z objavo osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni strani biosinhron.com v primeru, da bo nagrajen.

Končni prejemniki nagrad bodo znani najkasneje 14 dni po koncu nagradne igre, ki se konča 21.2. 2019.

Nagrajenec je izbran izmed vseh sodelujočih v nagradni igri, ki so izbrali vpisali svoje podatke. Nagrajenci bodo izbrani v naključnem žrebu in bodo o prejemu nagrade obveščeni po telefonu (na telefonsko številko, ki so jo navedli na nagradnem listku) v roku štirinajstih dni po dnevu razglasitve rezultatov žreba.

Organizator bo nagrajencu po telefonu skupaj z obvestilom o nagradi posredoval tudi nadaljnja navodila za prevzem nagrade. V primeru, da se dobitnik nagrade v roku štirinajstih dni, od kar ga je organizator poskušal obvestiti o prejemu nagrade, ne bo odzval in pravočasno predložil zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V trenutku prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca v okviru te nagradne igre.

 

 • 7.člen: PREVZEM NAGRADE

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na nagradnem listu in bo prejela obvestilo o prejemu nagrade. Nagrajenec se ob prevzemu nagrade izkaže z veljavnim osebnim dokumentom.

 • 8.člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da njegove osebne podatke vpiše v svojo bazo. Prav tako dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, neposrednega in/ali ciljanega trženja, obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, vzorčenja, statistične obdelave podatkov. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, pozabe, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Prav tako ima pravico do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov info@biosinhron.com si ali pisno na naslov: Biosinhron d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija. Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni, ki so določeni v prvem odstavku tega člena.

Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilom akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

 • 9.člen: OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere organizator ne odgovarja, oziroma katerih nastanek ni mogoče preprečiti, odpraviti, ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni po telefonu ali emailu.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo,
 • v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja,
 • organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar. Če bi vseeno prišlo do težav, ki bi vplivale na izbor nagrajencev (posebno, če bi prišlo do napake, ki bi privedla do izbora prevelikega števila nagrajencev), organizator nima nobene odgovornosti do viška nagrajencev izven pravil igre

 • 10.člen: KONČNE DOLOČBE

Pravila in pogoji sodelovanja nagradne igre “BIOSINHRON poskrbi za življenje brez bolečin” pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena na spletni strani biosinhron.com

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani biosinhron.com.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na spletni strani biosinhron.com ali s poslanim elektronskim sporočilom na info@biosinhron.com.

Vse osebe povezane z nagradno igro (npr. organizator, sodelujoči,…) soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, dne 1.2.2018