Uvjeti i pravila korištenja

1. Općenito

U općim uvjetima poslovanjainternet trgovine BioSinhron ( u daljnjem tekstu: internet trgovina) su navedeni uvjeti kupnje proizvoda u internet trgovini kojom upravlja tvrtka BioSinhron d.o.o. (u daljnjem tekstu: ponuđač), registrirano za internet trgovinu. Internet trgovina omogućava kupnju proizvoda na web stranici: www.biosinhron.com

Opći uvjeti su javno objavljeni na vidljivom mjestu i stalno su dostupni. Ponuđač upozorava kupca na opće uvjete i traži da se kupac prije obavljanja kupnje s njima složi. Ukoliko se kupac ne složi, ne može ostvariti kupnju. Ponuđač zadržava pravo mijenjenja općih uvjeta u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Promjene počinju vrijediti s datumom objave. Sve promjene su obvezujuće za sve korisnike.

2. Pojmovi u internet trgovini

U Internet trgovini upotrebljavamo sljedeće pojmove:

Korisnik internet trgovine je osoba što koristi internet trgovinu.
Kupac u internet trgovini je korisnik koji želi obaviti kupnju.
Narudžba ili kupnja su svi proizvodi koje kupac naruči u internet trgovini.

3. Narudžba

U Internet trgovini možete naručiti proizvode 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Narudžbu može izvršiti samo fizička osoba.

Narudžba postaje valjana i neotkaziva kada je kupac pošalje pritiskom na gumb “naručite”, nakon čega prima elektronsku obavijest ponuđača o uspješnoj narudžbi. Ta elektronska obavijest nije potvrda da se željeni proizvod nalazi na zalihi ili da je započeta otprema. Narudžba će se potvrditi i otpremiti najkasnije 2-5 dana nakon zaprimanja. Kada je ukupan iznos računa vidljiv na žiro računu ponuđača, smatra se da je narudžba plaćena.

Ako naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće proizvesti zbog nekog razloga, kupac će o tome biti elektronski obaviješten. U slučaju zabune ili pogreške kupac može otkazati narudžbu, do trenutka primitka obavijesti o potvrdi i otpremi narudžbe, bez dodatnih troškova.

Ako ponuđač smatra da je došlo do zloupotrebe Internet trgovine narudžbu može jednostrano otkazati. Potvrdom narudžbe kupac potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima poslovanja te da je s njima suglasan.

4. Postupak sklapanja kupnje

4.1 Koraci za obavljanje kupnje

Do obavljanja kupnje vode sljedeći koraci:
 • Traženje željenog proizvoda na web stranici internet trgovine
 • Izbor željenog proizvoda na web stranicama internet trgovine
 • Dodavanje izabranog proizvoda u košaricu
 • Izbor količine proizvoda u košarici
 • Pregled cijene izbranog proizvoda u izabranoj količini
 • Podaci o kupcu
 • Dodavanje adrese
 • Pregled narudžbe s troškovima dostave
 • Potvrda i predavanje narudžbe pritiskom na gumb “naručite”.

4.2 Tehnička sredstva za prepoznavanje i popravak grešaka prije predavanja narudžbe

Pred zaključenjem i predajom narudžbe je korisniku, u ovom slučaju kupcu, omogućeno da:
 • Vidi i pregleda, koje je proizvode odabrao u košaricu
 • Vidi i pregleda cijenu pojedinog proizvoda i skupnu cijenu cjelovite izabrane količine pojedinog proizvoda
 • Cijenu i količinu svih izabranih proizvoda
 • Promijeni količinu izabranih proizvoda
 • Odstrani proizvode iz košarice
 • Sve narudžbe se elektronski pohranjuju kod ponuđača.

5. Cijene

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i ukjučuju 25% poreza na dodanu vrijednost, bez troškova poštarine. Pri kupnji vrijede cijene i mogući popusti u vrememu predavanja narudžbe. Rokovi valjanosti akcijskih cijena bit će objavljeni na web stranici. Akcijske cijene tj. popusti koji vrijede pri kupnji se prilikom predaje narudžbe automatski poštuju i nije ih potrebno posebno iskazivati. Ako se zbog bilo kojeg razloga akcijska cijena ne iskazuje pri konačnom obračunu cijene, kupac je o tome dužan obavijestiti ponuđača i zahtjevati ispravak cijene. Ako kupac podmiri cjelokupni iznos bez navedenog popusta, smatra se da je prešutno pristao na cijenu i ponuđač ne mora uvažiti naknadni prigovor. Ponuđač može naknadno svojevoljno odlučiti da li s obzirom na okolnosti može kupcu vratiti razliku novca uz izdano odobrenje.

Zadržavamo pravo mijenjanja cijena na dnevnoj bazi, bez prethodne obavijesti kupaca.

6. Mogućnosti plaćanja

U intrenet trgovini imate dvije opcije plaćanja:

Plaćanje pouzećemo: Kupac plaća ukupan iznos računa poštaru nakon dostave. Isporuke obavlja Hrvatska pošta.

Plaćanje po predračunu: predračun je poslan na e-adresu kupca. Kupac se pri plaćanju predračuna veže na podatke iskazane u predračunu. Naručeni proizvodi biti će poslani kupcu odmah pri zaprimanju uplate. Sve dok nije podmiren ukupan iznos računa, roba ostaje vlasništvo ponuđača.

7. Dostava

Dostavu izvršava Hrvatska Pošta.

Troškovi poštarine su sljedeći. Na ove troškove dodaje se 6,00kn otkupnine za kupce u Hrvatskoj.

8. Dostavni rok

Dostava: Dostavni rok za proizvode na zalihi je u pravilu 2–5 radnih dana. Za proizvode kojih trenutno nema na zalihi, je dostavni rok približno 1 tjedan. Ako je proizvode potrebno naručiti te je rok dostave duži od 14 dana, ponuđač će o tome elektronski obavijestiti kupca.

9. Povrat robe

Kupac ima pravo, da u 14 dana obavijesti ponuđača, da otkazuje kupnju, za što ne mora obrazlagati svoje razloge. Odluku šalje na e-mail adresu:info@biosinhron.com. Pritom troškovi slanja robe terete kupca.

Rok za otkazivanje kupnje počinje teći onda kada kupac dobije robu u svoj posjed. Kupac mora obavijestiti ponuđača o svojoj odluci nedvosmislenom izjavom iz koje je jasno da otkazuje kupnju. Izjava mora biti poslana u roku koji je određen za odustajanje od kupnje. Smatra se da je izjava pravovremena ako je pošiljka poslana u 14-dnevnom roku. Ponuđač je u sljedećih 14 dana od primitka izjave za odustajanje od kupnje dužan vratiti novac kupcu.

Ponuđač zadržava pravo neisplate do trenutka povrata robe odnosno dokaza da je kupac robu poslao ponuđaču. Rok za povrat robe kupca ponuđaču je 14 dana od poslane izjave za odustajanje od kupnje. Priložen mora biti i račun. Iako nije obvezno, rado ćemo znati i Vaš razlog za povrat robe i odustajanje od kupnje.

Ukoliko ambalaža ili proizvod budu na bilo koji način oštećeni, nije vraćena cijela količina robe i sl. ponuđač nije dužan prihvatiti zahtjev za odustajanje od kupnje i povrata robe.

Molimo, prilikom povrata robe priložite originalan račun.

Kupac povrat robe šalje na sljedeću adresu prilikom čega troškove povrata robe pokriva kupac.

BioSinhron d.o.o.
Muhvić Antuna 52
51303 Plešce

U slučaju zamjene robe, koja nije posljedica reklamacije, kupac pokriva sve troškove povezane s time, tj. troškove povrata robe, troškove ponovnog slanja robe i moguću razliku u cijeni.

10. Reklamacija

Ponuđač odgovara za stvarne greške kupljenih proizvoda u internet trgovini. Kupac šalje reklamacije na e-adresu: info@biosinhron.com, vraćenoj robi prilaže kopiju originalnog računa. Ponuđač će u 5 radnih dana od zaprimanja obavijesti pismeno obavijestiti kupca o primitku reklamacije i obavijestiti ga o daljnjem tijeku postupka.

11. Riješevanje sporova

Kupac se u slučaju grešaka prilikom kupnje ili grešaka na proizvodu prvo obraća ponuđaču neposredno, s pritužbom. Prodavač u primjerenom vremenu, glede na vrstu problema, kupcu odgovori na način da pritužbu odbaci ili uvaži te ponudi moguće riješenje.

Ukoliko stranke spor ne mogu riješiti preko pritužbe, međusobnim sporazumom, za sporove je nadležan Općinski sud u Rijeci.

12. Odgovornost

Ponuđač ne preuzima odgovornost za možebitne posljedice pri korištenju internet trgovine. Ponuđač ima namjeru predstaviti što točnije podatke, pri čemu ne isključuje možebitne nenamjerne greške glede cijena, dostavnih rokova, opisa proizvoda itd. U internet trgovini i za nju ne preuzima nikakve odštetne ili druge odgovornosti. Ponđač poštuje savjesnu i poštenu poslovnu praksu, a od kupca očekuje da će pregledati konačni obračun pred njegovim plaćanjem i u slučaju nepravilnosti na to prethodno upozoriti. Kupca obvezuje odgovornost pri pravnom prometu, koji nastaje pri plačanju kupnje, čime konkludentno priznaje pravilnost konačnog obračuna i naručene robe. Fotografije proizvoda su simbolične i možda ne odražavaju stvarno stanje.

13. Čuvanje osobnih podataka

Podaci, koje korisnik posreduje preko košarice, kontaktnih obrazaca u Internet trgovini ili drugačije (preko e-pošte, telefona i sl.), su tajni te se koriste u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Ponuđač će ih čuvati te spriječiti njihovu zloupotrebu. Osobni podaci bit će upotrebljeni samo za namjene za koje je korisnik dao svoje suglasje.

14. Obrada i pohrana podataka

Korisnici su suglasni i dozvoljavaju tvrtki BioSinhron d.o.o. obradu i pohranu posredovanih osebnih podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Suglasjem korisnik dozvoljava tvrtki BioSinhron d.o.o.. da kao upravlitelj zbirke osobnih podataka obrađuje osobne podatke za namjene izrade uzoraka, anketiranja i statističke obrade podataka, za određivanje korištenja usluga, slanje ponuda i segmentacije, za istraživanje tržišta, obavijesti o ponudama, novostima i popustima, za slanje e-novosti u obliku newsletter-a i drugih reklamnih materijala tvrtke BioSinhron d.o.o. te povezanih poslovnih subjekata.

Osobni podaci neće biti posredovani trećim osobama. Navedene podatke tvrtka BioSinhron d.o.o. i osoba s kojom će ugovoriti usluge obrade, obrađuju podatke za vlastitu upotrebu do prestanka dozvole korisnika zahtjevom za odstranjivanje osobnih podataka iz baze podataka. Za vrijeme dozvole korištenja osobnih podataka korsinik ima pravo uvida u podatke kao i pravo na ažuriranje istih.

Želimo Vam ugodnu kupnju u internet trgovini BioSinhron!