Uspostava integriranog sustava upravljanja prema normama ISO 9001 i ISO 14001

Tvrtka BioSinhron od veljače 2020. godine uspješno provodi projekt pod nazivom „Uspostava integriranog sustava upravljanja prema normama ISO 9001 i ISO 14001“ referentne oznake KK.03.2.1.14.0254.

Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Ugovor je potpisan s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Razdoblje provedbe projekta je od 28. veljače 2020. do 28. siječnja 2021. godine, a ukupna vrijednost projekta je 225.500,00 kn, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 153.329,39 kuna. Ulaganje je usmjereno na uvođenje i usklađenje sa međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i produktivnosti, povećanje zadovoljstva postojećih kupaca kao i pridobivanje novih kroz dosljednost i kvalitetu isporučenih usluga.

Uspostava integriranog sustava upravljanja prema normama ISO 9001 i ISO 14001

– unaprijediti poslovanje sustavnim upravljanjem procesima

– smanjiti nepovoljan utjecaj na okoliš

– povećati konkurentnost i lakše se suočiti se s tržišnim izazovima

– poboljšati zadovoljstvo kupca

– izbjeći troškove nastale neusklađenostima sa zakonskim propisima.

Svrha uspostave sustava prema zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 14001 je uspostaviti sustav upravljanja procesima, kvalitetom i okolišem, koji će poboljšati poslovanje i povećati konkurentnost. Rezultat projekta će biti uspostavljen, održavan i certificiran sustav upravljanja procesima, kvalitetom i okolišem prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001, kroz sustavno upravljanje procesima.

Kontakt osoba za više informacija

Teodor Kocman, teodor.kocman@biosinhron.com

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

EU fondovi

www.strukturnifondovi.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

https://razvoj.gov.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke BioSinhron d.o.o.